OM #MINGREIE

#mingreie er et prosjekt hvor vi gir elever i videregående skole i Østfold en innføring i å lage film på et nettbrett eller en smarttelefon. Med iPad som arbeidsverktøy får elevene en innføring i enkel videoproduksjon, og har som mål å gi dem et inntrykk av hvordan de kan bruke film som medium til å formidle egne meninger og tanker. I løpet av én skoledag lager elevene en kort film om seg selv. Filmene skal ta utgangspunkt i en gjenstand som de har tatt med seg på skolen og som betyr noe for dem.

image001Tingene vi omgir oss med forteller mye om hvem vi er. Med grunnlovsjubileet i 2014 som bakteppe ønsker vi i dette videoprosjektet å invitere videregående-elever i Østfold til å reflektere over sin egen identitet og mulighet til ytring. Alle bidragene blir publisert på prosjektets nettside og vil samlet sett gi et sjeldent innblikk i ungdoms virkelighet anno 2014.

Instruktører er Magnus Norsted og Christoffer Pettersen fra produksjonsselskapet Lucky View som har base i Gamlebyen i Fredrikstad

#mingreie er den del av Den kulturelle skolesekken i Østfold 2014/15, og produseres av E6 Østfold Medieverksted i samarbeid med Østfold Kulturutvikling.

Prosjektet er støttet av Film & Kino

Mer informasjon

Østfold Kulturutvikling: Informasjon og turneplan for #MINGREIE

E6 Østfold Medieverksted hjemmeside

Lucky View hjemmeside